Raspored izvođenja edukacijskih aktivnosti u obrazovnim ustanovama za proljeće 2022.

Nakon što su završene prijave za prvu fazu projekta, tj. drugo polugodište ove školske godine, imamo konačan raspored izvođenja radionica po obrazovnim ustanovama:

 • 23. ožujka 2022., OŠ Skalice (7. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac + Otpadom do nove sirovine
 • 25. ožujka 2022., OŠ Skalice (7. razred) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka + Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 5. travnja 2022., Ekonomska i upravna škola Split (1. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac
 • 6. travnja 2022., Ekonomska i upravna škola Split (1. razred) – Otpadom do nove sirovine
 • 7. travnja 2022., Ekonomska i upravna škola Split (1. razred) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka
 • 8. travnja 2022., Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (2. razred, Tehničar održivog razvoja) – Gospodari otpadom kao profesionalac + Otpadom do nove sirovine
 • 12. travnja 2022., Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (2. razred, Tehničar održivog razvoja) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka + Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 13. travnja 2022., Ekonomska i upravna škola Split (1. razred) – Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 25. travnja 2022., OŠ Spinut (5. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac
 • 26. travnja 2022., OŠ Spinut (5. razred) – Otpadom do nove sirovine
 • 27. travnja 2022., OŠ Spinut (5. razred) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka
 • 28. travnja 2022., OŠ Spinut (5. razred) – Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 2. svibnja 2022., OŠ Split 3 (7. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac
 • 3. svibnja 2022., OŠ Split 3 (7. razred) – Otpadom do nove sirovine
 • 4. svibnja 2022., OŠ Split 3 (8. razred) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka
 • 5. svibnja 2022., OŠ Split 3 (8. razred) – Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 9. svibnja 2022., OŠ Plokite (7. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac
 • 9. svibnja 2022., OŠ Mejaši (5. razred) – Gospodari otpadom kao profesionalac
 • 12. svibnja 2022., OŠ Mejaši (5. razred) – Otpadom do nove sirovine + Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka
 • 16. svibnja 2022., OŠ Plokite (7. razred) – Otpadom do nove sirovine
 • 23. svibnja 2022., OŠ Plokite (7. razred) – Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 23. svibnja 2022., OŠ Mejaši (5. razred) – Zaokruži svakodnevnicu: od biootpada do svježeg bilja
 • 30. svibnja 2022., OŠ Plokite (7. razred) – Kompostiranje i organska gnojiva u tren oka

Da ponovimo, ciljani korisnici su osobe u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja te same obrazovne ustanove. Projekt se temelji na kreiranju i provedbi okolišno-usmjerenog neformalnog učenja za osobe u sustavu obrazovanja, a koji obuhvaća temeljni teorijski aspekt koji će biti dostupan na e-learning platformi i praktičnih edukacija na terenu, u školama. Fokus u pripremi edukacijskih scenarija stavlja se na gospodarenje otpadom, metode obrade i recikliranja otpada, kružno gospodarstvo, proizvodnje organskog gnojiva i indoor vrtlarenja. Na ovaj način korisnicima/sudionicima na edukacijama želimo dati cjelovitu sliku – od otpada do sirovine, kruženje tvari u prirodi, smanjenje eksploatacije resursa, smanjenje ekološkog otiska. Opseg projekta i konkretni učinci na korisnike projekta u skladu su sa EU direktivama o gospodarenju otpadom, Europskim zelenim planom, Paketom kružne ekonomije i UN ciljevima održivog razvoja. 

Projekt traje kroz cijelu 2022. godinu, a financiran je sredstvima iz programa Europskih snaga solidarnosti Europske unije.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)