Kako smanjiti količinu biootpada u našem kućanstvu u 3 koraka?

Biootpad je frakcija otpada za koju se na europskoj razini intenzivno radi na kreiranju odgovarajućeg regulatornog okvira. Potencijal ove frakcije je velik, a količine nisu nezanemarive.

Biootpad je definiran kao biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata te otpada iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Količine biootpada po zemljama EU razlikuju se zbog nepostojanja jedinstvene metodologije za izračun količina. Brojka s kojom se barata kaže da na razini EU godišnje nastane oko 125 milijuna tona biootpada Ovisno o lokalnim uvjetima kao što su prehrambene navike stanovništva, kultura uzgoja biljnih sorti, klimi, životnom standardu i stupnju ekonomskog razvoja, biootpad predstavlja između 30% i 40% mase komunalnog otpada.

UN-ovim Ciljem održivog razvoja #12 propisan je podcilj prema kojem se do 2030. trebaju prepoloviti globalne količine otpada od hrane po stanovniku!

Količinu biootpada u našem kućanstvu možemo smanjiti kroz 3 koraka.

Pri korak u kojem možemo smanjiti količinu biootpada jest prilikom planiranja i nabave namirnica. Preporuča se izbjegavanje naručivanja/kupovine namirnica u prekomjernim količinama. Također, poželjno bi bilo kupovanje namirnica u rasutom stanju, tj. rinfuzi. Ništa manje važno nije ni provjera namirnica koje kupujemo.

Drugi korak se odnosi na nastanak biootpada prilikom skladištenja namirnica. Trebamo redovito kontrolirati svoje zalihe namirnica, kontrolirati temperaturu skladištenja namirnica i paziti gdje postavljamo pojedine namirnice u hladnjaku. Ujedno, vakumskim pakiranjem namirnica možemo im produžiti rok trajanja.

Treći korak u kojem možemo smanjiti količinu biootpada jest sama priprema i konzumacija namirnica. Neki od savjeta kažu da pokušamo izbjeći prekomjerno rezanje ili guljenje namirnica te da kontroliramo veličine porcija.

A što sa biootpadom koji ipak nastane pri kuhinjskim aktivnostima? Stvoreni biootpad se treba odvojeno prikupljati i skladištit prije predaje ovlaštenim osobama. Ako skladištimo biootpad, skladište treba biti fizički odvojeno. Ako ga pak želimo sami obraditi na mjestu nastanka, nije potrebno ishoditi dozvolu za gospodarenje otpadom već možemo u svome dvorištu i vrtu biootpad kompostirati, ali, ako smo pravni subjekt dužni smo obavijestit Ministarstvo o našim internim procesima.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)