Kako smanjiti količinu biootpada u našem kućanstvu u 3 koraka?

Biootpad je frakcija otpada za koju se na europskoj razini intenzivno radi na kreiranju odgovarajućeg regulatornog okvira. Potencijal ove frakcije je velik, a količine nisu nezanemarive.