repozitorij edukacijskih resursa

mini akademija održivosti

Dragi učenici i polaznici programa “Mini akademija održivosti”,

na ovoj stranici možete pronaći sve resurse potrebne za rad tijekom pohađanja programa Mini akademija održivosti. Svi resursi su kategorizirani prema modulima koje obrađujemo.

Da bi program za vas bio što kvalitetniji, molimo da proučite upute u nastavku:

  1. Vaš prvi zadatak, prije nego pristupite edukacijskim resursima, je popuniti upitnik za samoprocjenu kroz koji ćete ocijeniti vlastito predznanje i poznavanje tema koje ćemo obrađivati. Bitno nam je da budete što iskreniji u vašim odgovorima.
  2. Nakon toga, pristupate gledanju pripremljenih video edukacija, trudili smo se da budu kratke, jasne i zanimljive.
  3. Kada pogledate pripremljena videa, molimo da popunite pripremljeni upitnik u kojem ćete vrednovati kvalitetu pripremljenih video resursa.
  4. Nakon što održimo radionice u vašoj školi, molimo da popunite upitnik u kojem ćete vrednovati kvalitetu provedene aktivnosti.
  5. Pripremili smo vam i domaći rad u vidu 4 radne liste koje popunjavate u trajanju od 5 tjedana. Navedene radne liste ne oduzimaju vam previše vašeg slobodnog vremena, dovoljno je posvetiti se 1h tjedno.
  6. A kada završite svoje radne liste, preostaje vam posljenji upitnik za samoprocjenu u kojem ćete ocijeniti vaš napredak i promjene u vašim navikama.

Vaš UniCompoST tim.

Osnovne informacije

program Mini akademije održivosti

Modul 1 - otpad i okoliš

1.1. Otpad i okoliš

1.2. Kreativna oporaba otpada

1.3. Recikliranje otpadnog papira

Modul 2 - biootpad i biološka obrada otpada

2.1. Prepoznaj biootpad u svome kućanstvu

2.2. Obrada biootpada gujavicama

Modul 3 - ekološka sredstva za prihranu i zaštitu bilja

3.1. Važnost organskih gnojiva i sredstava za zaštitu

3.2. Kako pripremiti tekuće organsko sredstvo na biljnoj bazi?

Modul 4 - održivo vrtlarenje i indoor uzgoj bilja

4.1. Utjecaj različitih faktora na biljku

4.4. Važnost održivosti u poljoprivredi

4.2. Procesi i strukture u biljci

4.3. Proces sjetve i sadnje bilja korak po korak